Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Öresundsvarvet, med stora kaj- och dockanläggningar, sysselsätter fler än 300 personer och har en årsomsättning på 400 miljoner kronor. FOTO: Oresund DryDocks AB

Svenska varv går på högvarv

Vad många kanske inte vet är att Sverige har en livskraftig varvindustri idag. Öresundsvarvet är ett exempel på det.

I mitten av 1900-talet var Sverige en av världens ledande varvsnationer. Den ena 300-meters supertankern efter den andra gled av storvarvens stapelbäddar och seglade ut på världshaven.
Ökande konkurrens från länder med lägre lönenivåer, som Japan och Sydkorea, skapade dock en omfattande varvskris som ledde till att många av de namnkunniga varven försvann.

Viktig klusterdel
Men Sverige har en livskraftig varvsindustri även idag, och den utgör en viktig del av sjöfartsklustret. Skillnaden mot förr är att de större svenska varven nu i huvudsak är inriktade på reparation, underhåll och ombyggnad.
Ett exempel är Öresundsvarvet, eller Oresund Drydocks AB som det heter idag. Företaget sysselsätter dagligen fler än 300 personer och har en årsomsättning på 400 miljoner kronor.
Man satsar också friskt med stora investeringar. I våras invigdes exempelvis en ny 165 meter lång flytdocka, som fungerar som komplement till den befintliga 195 meter långa torrdockan. Dessutom har varvet en 800 meter lång kajanläggning.
Vår verksamhet kräver att vi är mycket flexibla. Vid reparationer och underhåll måste det gå undan eftersom det kostar stora pengar för rederierna när fartygen ligger stilla. Vi måste också ha beredskap för alla problem som kan dyka upp så att vi blir klara på avtalad tid. Reparation kräver en helt annan expertis än nybyggnad, säger vd Anders Larsson.

Vanligt med ombyggnad
Ombyggnad är också ett viktigt verksamhetsområde. Gynnsamt för många svenska varv är att ombyggnad av fartyg är betydligt vanligare idag jämfört med förr.
– Det beror på att fartygens uppgifter blir allt mer specialiserade. Det är inte ovanligt att fartyg byggs om för varje nytt projekt, säger Anders Larsson som också tror att det nya svaveldirektivet kommer att innebära många ombyggnader och nyinstallationer för svenska varv.
Oresund Drydocks verkar i en miljö med hård internationell konkurrens. Då är varvets geografiska läge mitt i Öresund, ett av världens mest trafikerade vatten, en viktig konkurrensfördel eftersom fartyg relativt snabbt kan ta sig dit.
– Det geografiska läget är ett viktigt konkurrensmedel tillsammans med vår flexibilitet och vårt kunnande, säger Anders Larsson.


Anders Larsson

Fakta:

Oresund Drydocks AB, tillsammans med Oresund Steel Construction AB, är dotterbolag till Oresound Heavy Industries AB.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.
I KORTHET
887 000
Så många containrar hanterade Göteborgs hamn, Sveriges största hamn, år 2011.