Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Enligt de skärpta kraven i det nya EU-direktivet får fartygens bränsle innehålla maximal 0,1 procent svavel år 2015 i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, vilket har väckt stor oro inom sjöfarten och industrin.

Oro över EU:s direktiv om sänkt svavelhalt i fartygsbränsle

I början av hösten godkände EU-parlamentet ett omdiskuterat svaveldirektiv som går ut på att halten av svavel i fartygsbränslen ska sänkas från 3,5 procent till 0,5 procent till år 2020.

I Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen - SECA-området - gäller dock hårdare krav. Där får fartygens bränsle innehålla maximalt 0,1 procent svavel år 2015. Idag är ett svavelinnehåll på 1 procent tillåten i dessa vatten.
Beslutet har orsakat starka protester från sjöfarten och industrin. Man menar att tidsramen är alldeles för snävt satt eftersom det ännu inte finns teknik redo för att köra fartyg med den nya typen av bränsle, och att direktivet därmed leder till en kostnadsexplosion för industrin. Kritik har också riktats mot att direktivet omöjliggör lika villkor inom EU:s inre marknad.

Höjda transportkostnader
Christer Schoug, vd för Sveriges Redareförening, är en av kritikerna.
– Sjötransporter är det i särklass minst miljöpåverkande transportsättet om man mäter transporterad mängd per distansenhet. Sveriges redare har också ett stort engagemang i olika utvecklingsprojekt i syfte att göra sjöfarten mer miljövänlig och miljöeffektiv. År 2009 ställde vi oss, som första redareförening i Europa, bakom EU-kommissionens vision om en europeisk sjöfart utan negativ påverkan i luft och vatten. Vi har också initiativet i projektet Zero Vision Tool som är sjöfartens nollvision för miljöarbetet, där en rad myndigheter, företag och organisationer medverkar, säger Christer Schoug.
– Men vad gäller svaveldirektivet är det en fråga om att KUNNA ställa om till de nya lägre svavelnivåerna. Reglerna som nu införs tar inte hänsyn till de långtgående konsekvenser de får både för sjöfarten och för Sveriges basindustri. Högre transportkostnader kommer att försvaga den svenska exportindustrins konkurrenskraft.

Ingen logik
Christer Schoug tycker också det är olyckligt att hårdare svavelregler införs regionalt inom EU.
– Ja, för var finns logiken i att luftkvaliteten skulle vara i större förbättringsbehov i Boden än i Milano? Beslutet borde förstås gälla globalt , eller allra minst för hela EU, och det måste ges mer tid för omställning. Det finns inget realistiskt alternativ till dagens bränslen som skulle kunna införas i stor skala på bara två år, säger Christer Schoug.
– Nu krävs ett engagemang från våra politiker för att omställningen ska ges mer tid. En tänkbar väg att gå är att Sverige omedelbart ger aktivt stöd till den franska regeringen som förbereder en begäran om mer tid för omställningen så att man hinner utveckla en mer effektiv reningsteknik, säger Christer Schoug.


Christer Schoug

Billigare frakta från Brasilien än från Sundsvall

– Miljövänlig produktion kommer att slås ut av mindre miljövänliga alternativ, säger Magnus Svensson som är vd på SCA Transforest.

Magnus Svenson är vd för SCA Transforest, ett sjötransportföretag inom skogsindustrin med egna fartyg och hamnanläggningar. Han är mycket kritisk till EU-beslutet.

– Försurningsproblematiken i Östersjön finns inte längre och det beror på att skogsindustrin under 1990-talet gjorde en stor gemensam satsning och gick över till lågsvavlig olja för sina sjötransporter, från 3,5 procent svavelhalt till 1,0 – 0,5 procent. Dessutom minskade industrin totalt sina svavelutsläpp radikalt. Att nu minska svavelinnehållet ytterligare till 0,1 procent gör mycket liten nytta. Istället kommer de dyrare transporterna att leda till en kostnadsexplosion för industrin och i förlängningen även för slutkunderna.

– Det handlar om en kostnadsökning på 13 - 28 miljarder kronor per år, säger Magnus Svensson.

– Eftersom beslutet bara gäller för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen så leder detta dessutom till att det blir billigare att frakta massa till Europa från Brasilien  än från Sundsvall. Miljövänlig produktion slås ut av mindre miljövänliga alternativ.  Detta kan helt enkelt inte vara rätt, säger han.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
I KORTHET
72%
Så stor andel av utrikesgodset i Sverige sker via sjöfarten.
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård
I KORTHET
887 000
Så många containrar hanterade Göteborgs hamn, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.