Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Om hamnchefen Carola Alzéns förslag blir verklighet kan Västerås hamn (bilden) eller hamnen i Köping bli utskeppningsplats för järnmalmen från gruvorna i Bergslagen. Detta skulle väsentligt avlasta det redan idag ansträngda järnvägsnätet. FOTO: Anders Fahlman

Hamnchef vill ha malm-
transporter på Mälaren

– Med mer inrikes gods på fartyg kan Sveriges vägar och järnvägar avlastas, säger Mälarhamnars vd Carola Alzén som tidigare arbetat länge inom järnvägen. Nu vill hon att malmen från de nya gruvorna i Bergslagen ska transporteras via Mälaren.

Idag fraktas så gott som allt inrikes gods i Sverige på överbelastade vägar och järnvägar. Bara 7 procent skickas med fartyg, trots fina vattenvägar och EU:s längsta kusträcka.
– Jag hade faktiskt ingen aning om att vattenvägarna utnyttjades så lite när jag började det här jobbet efter 20 år inom järnvägen, säger Carola Alzén som är nybliven vd för Mälarhamnar, det gemensamma bolaget för hamnarna i Västerås och Köping.
Carola Alzén menar att en orsak till skevheterna handlar om ren slentrian. Många varuägare tänker helt enkelt inte på sjöfartsalternativet. En annan anledning är att de olika transportslagen inte är konkurrensneutrala.
– Det är dyrare för varuägarna att transportera godset på sjön trots att sjöfarten har minst 40% ledig kapacitet. Detta beror på att sjöfarten betalar hela sin infrastruktur själv medan exempelvis järnvägen bara betalar en liten del, säger Carola Alzén.

Enkelt styra om gods
Hon efterlyser en landsomfattande studie över godsflödena i landet. Mycket gods skulle med enkelhet kunna styras om till fartyg. Som ett exempel nämner Carola Alzén en stor dagligvarugrossist med säte i Västerås.
– Färskvarorna ska transporteras med bil och järnväg. Men Baden Badenstolarna, påsk- och julpyntet och allt det andra som beställs långt i förväg skulle absolut kunna skickas sjövägen, säger hon.
Inte minst miljömässigt finns argument för ökad inrikes godstrafik till sjöss.
– Sjöfartens stora fördel är att den kan transportera stora volymer. Det går åt mindre energi per ton att skicka med fartyg jämfört med andra trafikslag, säger Carola Alzén.
Om några år startar malmbrytning på nytt i gruvor i Bergslagen. Carola Alzén har utarbetat ett förslag som innebär att malmen transporteras med järnväg till Västerås eller Köping, och därifrån vidare sjövägen. Det handlar om 10 miljoner ton årligen när driften kommer igång.
– Trafikverket har hittills framhållit alternativet järnväg ända till Oxelösund. Detta alternativ kräver investeringar på mer än 2 miljarder kronor. Men varför inte använda sig av Mälaren som transportled istället? Det skulle kräva betydligt mindre investeringar, säger Carola Alzén.
Gruvägarnas invändningar är att sjöalternativet innebär omlastning, som kostar pengar.
– Men så mycket som 1/3-del av malmen ska enligt uppgift till Europa och då krävs ingen omlastning. Dessutom visar LKAB att man kan få god lönsamhet trots omlastningar, säger Carola Alzen.
Enligt Mälarhamnars förslag kan transporterna ske med hjälp av moderna vätgaspråmar.
– Vätgastekniken är miljövänlig och väl beprövad, och fördelen med inlandspråmar som kopplas till ”pushers” är att de kräver enklare och därmed billigare bemanning.
Carola Alzén hoppas att Trafikverket tar Mälaralternativet under allvarligt övervägande innan det är dags att fatta beslut.
– Det är så mycket som talar för sjötrafiken när det gäller inrikes transporter, säger hon.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård
I KORTHET
887 000
Så många containrar hanterade Göteborgs hamn, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.