Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Produkttankers är Älvtanks specialitet. FOTO: Älvtank

Rederiet Älvtank flaggar svenskt – ett tag till

– Vi lever på hoppet om att regeringen till slut ska göra det som måste göras, säger Christian Nilsson, vd för Älvtank som seglar svenskflaggat.

Rederiet Älvtank på Donsö i Göteborgs skärgård äger och driver två produkttankfartyg. De båda fartygen, på vardera 17 000 ton, transporterar raffinerade oljeprodukter i norra Europa.
Älvtank är ett utpräglat familjföretag. Verksamheten startades av Fridolf Jakobsson på 1940-talet, och idag är det barnbarnen och andra släktingar som innehar rederiets och fartygens ledande positioner.
Till skillnad från många andra rederier idag seglar Älvtanks fartyg med svensk flagg.

Lever på hoppet
– Visst finns funderingar även hos oss om att flagga ut. Men vi lever på hoppet om att regeringen till slut ska göra det som måste göras. Och det är inga konstigheter. Det är bara att titta på vad Danmark, Norge, Finland och Färöarna har gjort och sedan kopiera det. Om inget görs så kommer de kvarvarande svenskflaggade fartygen också att försvinna, säger Christian Nilsson som är vd för Älvtank.
Han menar att de politiska beslutsfattarna måste komma till insikt om att handelssjöfarten är en helt egen bransch, som ger skatteintäkter till landet.
– Den svenska handelssjöfarten är ett kluster där det finns ett enormt stort kunnande, och internationellt sett ligger svenska rederier mycket långt framme på många områden. Ett bra exempel är produkttanksidan där en stor del av den europeiska flottan är svenskkontrollerad. Men om fartygen försvinner ut från Sverige så tappar vi efterhand denna kompetens.
– Visst har det skett små förändringar till det bättre som vi som blivit kvar i Sverige märker av. Men det går för sakta. Och det är bråttom nu, säger Christian Nilsson.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
72%
Så stor andel av utrikesgodset i Sverige sker via sjöfarten.
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.