Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Vid oceanfart gäller skattebefrielse. Vid Europafart blir svenska sjömän skyldiga att betala skatt på hela lönen. ILLUSTRATION: Jonas Karlsson

Svenska sjömän på utländska fartyg riskerar skattesmäll

En svensk sjöman som seglar på utlandsregistrerade fartyg och är anställd av svenska eller europeiska arbetsgivare riskerar en stor personlig skattesmäll om fartyget angör hamnar i Europa.

Bakgrund: Sjömän som är hemifrån i minst 183 dagar per år är undantagna från att betala skatt, om de seglar till 75 procent i oceanfart. Men om deras fartyg på vägen från exempelvis Afrika till USA angör Rotterdam, så kan delar av resan definieras som Europafart och då gäller inte skattebefrielsen.

”Orimligt”
Andra länder har liknande regler, men inte med fartygets trafikområde som en del av myndigheternas krav för att sjömannen skall kunna erhålla en skattefri lön.
– Vi menar att detta är orimligt. Det är lika kännbart att segla i europeiska farvatten som om sjömannen seglar helt utanför Europa. Dessutom kan den enskilde sjömannen inte påverka vart i världen fartyget han eller hon arbetar på hamnar. Skattereglerna måste ändras och det är enkelt gjort. Man byter bara ut ordet oceanfart mot fjärrfart i lagtexten, säger Mikael Huss som är ombudsman i Sjöbefälsföreningen.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
72%
Så stor andel av utrikesgodset i Sverige sker via sjöfarten.
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.