Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

På sjöfartshögskolorna i Göteborg och Kalmar utbildas sjökaptenener och sjöingenjörer som efter examen har hela världen som verksamhetsfält. FOTO: Linnéuniversitetet

Sjöfartsutbildningarna mycket populära

Utbildningarna på de två sjöfartshögkolorna i Sverige tillhör de mest populära i landet. I Kalmar hade den 4-åriga sjökaptensutildningen 700 sökande till 60 platser förra året.
– Sjöfartsutbildningarna är attraktiva och efter examen har man världens finaste jobb. Men bristen på praktikplatser är oroande, säger Jan Snöberg som är prefekt på Sjöfartshögskolan i Kalmar.


Sveriges sjöfartshögskolor finns på Linnéuniversitetet i Kalmar och på Chalmers i Göteborg. Där utbildas sjökaptener och sjöingenjörer och man erbjuder också olika fortbildningar för sjöfolk. Det bedrivs även forskning på sjöfartsområdet.
Det är verkligen populära utbildningar. I Kalmar hade man förra året totalt 700 sökande till 60 platser på sjökaptensutbildningarna och 450 sökande till 60 platser på utbildningen till sjöingenjör.
– Förr var det vanligt att de sökande hade någon i släkten som arbetat på sjön. Men idag lockas många till utbildningarna för att man hört av kompisar eller andra att arbeten inom sjöfarten är attraktiva. Vi har en hög prestationsgrad på skolorna. Av dem som börjar tar cirka 90 procent sin examen, säger Jan Snöberg.
Sjöfartsyrkena är i högsta grad internationella och en utbildad sjökapten eller sjöingenjör kan få jobb var som helst i världen. Svenska befäl har dessutom ett gott internationellt rykte.

Skandinavisk nisch
– Det händer då och då att utländska rederier hör av sig till oss och frågar efter svenska kadetter. Detta gäller särskilt inom specialsjöfarten där man fraktar dyrbara laster med dyrbara fartyg. Den typen av sjöfart är en skandinavisk nisch. Svenska studenter är kända för att vara självgående, problemlösare och även visionärer, säger Jan Snöberg.
På de svenska sjöfartsutbildningarna läser de blivande sjöingenjörerna mer el- och reglerteknik än vad som är vanligt på sjöfartshögskolor i andra länder.
Fartygen blir allt mer komplexa och vi uppfattar att el-utbildningen är mycket uppskattad bland redarna.
Jan Snöberg ser ett orosmoment, och det är den ökande bristen på praktikplatser för studenterna.
– Ja, det är en verklig flaskhals. Idag finns 400 svenskkontrollerade fartyg men av dem är bara drygt hundra svenskflaggade. Det betyder att vi går miste om 300 praktikplatser. Praktiken är mycket viktig för studenterna. Om vi inte kan hitta praktikplatser är risken stor att många hoppar av studierna eller inte kan ta ut sina behörigheter efter examen, säger Jan Snöberg.

Resebidrag
Nu hoppas han att ett nytt statligt stöd, ett resebidrag för studenternas resor till och från fartygen, ska göra rederierna mer positiva till att ta emot praktikanter.
– Resestödet är ett litet ljus i mörkret, säger Jan Snöberg.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.
I KORTHET
72%
Så stor andel av utrikesgodset i Sverige sker via sjöfarten.
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
887 000
Så många containrar hanterade Göteborgs hamn, Sveriges största hamn, år 2011.
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård