Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Den unika forskningsmiljön på Chalmers institutionen för sjöfart och marin teknik gör det möjligt att bedriva en rad olika utbildning; både grundutbildningar till havs och på land samt fortbildningar åt externa parter. På högra bilden: Klas Brännström, prefekt på institutionen.

Maritim forskning skapar unika utbildningsmöjligheter

Chalmers institution för sjöfart och marin teknik på Lindholmen erbjuder ett brett utbildningsprogram både till havs och på land. Personalens kompetens och den unika forskningsmiljön gör det också möjligt att skräddarsy fortbildningar åt andra parter inom sjöfartsnäringen.

Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers Campus Lindholmen på Hisingen bedriver forskning och utveckling kring fartygs konstruktion, säkerhet, den marina miljön och om människorna som arbetar ombord. Sammanlagt arbetar ett 80-tal forskare, lärare och doktorander vid institutionens två avdelningar: Marine Design och Maritime Operations. En stor del av forskningen bedrivs i samarbete med näringsliv och myndigheter inom ramen av två kompetenscentra: Lighthouse och Ocean Energy Centre. I samma miljö, i expansiva Lindholmen Science Park, utbildas sjöingenjörer, sjökaptener, sjöfartslogistiker, skeppsbyggnadsingenjörer och marintekniker.
Att inom samma organisation kunna erbjuda både operatörsinriktade sjöbefälsutbildningar samt teknik-, ekonomi- och managementutbildning på akademisk nivå är något unikt. Det som gör detta möjligt och säkerställer kvaliteten är samspelet med forskningsmiljön, berättar Klas Brännström, prefekt på institutionen sjöfart och marin teknik.
På institutionen har man tillgång till ett av landets mest omfattande simulatorcentrum för marina transporter och navigering. Med de olika simulatorerna ges till exempel möjlighet att öva samspel mellan fartyg och landorganisationer, både under normala förhållanden och i kritiska situationer. Institutionen bedriver även fortbildning åt andra parter inom sjöfartsnäringen. Genom att använda kompetensen från forskningen och utbildningen kan man skräddarsy utbildningar på uppdrag av olika intressenter inom det maritima klustret.
Vi bedriver till exempel utbildningar tillsammans med såväl Sjöfartsverket och Kustbevakningen som för stora och små rederier, säger Klas Brännström.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.
I KORTHET
887 000
Så många containrar hanterade Göteborgs hamn, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
72%
Så stor andel av utrikesgodset i Sverige sker via sjöfarten.
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård