Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

– Det Norske Veritas hjälper rederier att fatta beslut på bästa möjliga underlag, säger Anders Swerke, country manager vid Det Norske Veritas.

DNV hjälper rederier i omställningsarbetet mot mer miljöanpassade fartyg

2015 träder skarpare miljöregler i kraft som kraftigt sänker den tillåtna nivån för utsläpp av emissioner från fartyg. Det norske Veritas hjälper rederierna i omställningsarbetet.

Ett flertal regelverk som fokuserar på fartygens miljöprestanda har införts av internationella organ och fler kommer inom relativ kort tid. Behovet av grön fartygsteknologi, både ombord och i logistikkedjan, ökar därför under de kommande åren. Kraven adresserar alla aspekter av fartygsindustrins miljöpåverkan, från utsläpp av avgaser till hantering av ballastvatten.
– Detta är en omställning som kommer att vara en utmaning för hela sjöfartsnäringen, säger Anders Swerke, country manager vid Det Norske Veritas.
Kraven innebär bland annat sänkta utsläppsnivåer av svaveloxider. I de så kallade ECA-områdena (Emission Control Areas) får svavelinnehållet i fartygsbränsle idag vara max 1 procent. 2015 sänks den tillåtna nivån till 0.1 procent. ECA-området omfattas av Östersjön, Nordsjön och ett havsområde som sträcker utefter Englands östra kust ner till Engelska kanalen. Även USAs kuster har infört utsläppsrestriktioner till luft.
Det finns flera sätt att tekniskt klara utsläppssänkningen. Dels genom att använda alternativa bränslen som exempelvis LNG (naturgas) och metanol eller att komplettera med reningsutrustning som tvättar bort svaveloxider ur avgaserna. Alternativet är att använda ett dyrt dieselbränsle med låg svavelhalt.
– Det Norske Veritas arbetar både på regelsidan och hjälper rederier att välja mellan olika lösningar. Vilket alternativ som blir aktuellt beror på individuella faktorer som ålder på fartyget, vilka tekniska förutsättningar fartyget har, vilken infrastruktur som finns för att hantera bränslet och rutter. Prisutvecklingen och osäkerheten kring detta för olika bränslen spelar in. Vi tror att det finns lösningar för alla, men det är viktigt att ta hjälp för att få den så optimal som möjligt eftersom den oftast är specifik för den verksamhet som rederiet driver, säger Anders Swerke.
Det Norske Veritas driver egen forskning och utveckling inom alla områden. Ett exempel är att ta fram regler för ett säkert sätt att hantera nya bränslen för sjöfarten.
– Den kommersiella levnadstiden för fartyg är mellan 25 och 30 år. Det nya regelverket gör att nybeställningar av fartyg måste omfattas av mer strategiska överväganden. Här kan vi hjälpa till, säger Anders Swerke.


www.dnv.com
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård
I KORTHET
887 000
Så många containrar hanterade Göteborgs hamn, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.