Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Nära 30 procent av svensk utrikeshandel passerar här. Göteborgs Hamn är den enda hamn i Sverige som har tillräcklig kapacitet för att ta emot de allra största oceangående containerfartygen.

Göteborgs Hamn – Sveriges godsnav

Med en unik geografisk position och en vass strategi fortsätter Göteborgs Hamn att expandera som Skandinaviens största hamn. Investeringar för fem miljarder under de närmaste åren gör godsnavet till en konkurrenskraftig full-sevice hamn med fördelar för industrin.

Eftersom 90 procent av Sveriges utrikeshandel går med sjöfart är starka godsnav viktiga för hela landets konkurrenskraft. Idag har Göteborgs Hamn direktförbindelser med 136 destinationer runtom i världen med över 200 fartygsanlöp vare vecka. Den höga frekvensen och mångfalden av destinationer ökar industrins möjligheter att nå exportmarknader på ett effektivt sätt.
– Eftersom vi är en stor hamn kan vi dra till oss mycket gods. På så vis får vi en hög frekvens och ett ännu bättre linjeutbud. Det skapar den positiva spiral som vi befinner oss i, säger Magnus Kårestedt, VD för Göteborgs Hamn.
Trots en tillväxt som hållit sig stark under många år, menar Kårestedt att Göteborgs Hamn måste växa ännu mer för att befästa sin position och attrahera ännu mer gods.
En viktig del i tillväxtstrategin handlar om att nyttja järnvägen, där hälften av båtarnas containergods fraktas. Railport Scandinavia heter det system med järnvägspendlar och inlandsterminaler som utvecklats för att på ett miljövänligt och effektivt sätt frakta stora mängder gods till hamnens kunder. Kårestedt förklarar att järnvägspendlarna är navelsträngen som kopplar industrier över hela Sverige till världens import- och exportmarknad.
– Det är fullt möjligt att lasta på gods på plats i Nässjö ena dagen för att nästa dag frakta det vidare till Kina.
Genom att flytta logistiken från hamnen till en torrhamn får industrier runtom i landet dessutom samma konkurrensfördelar.
– Man behöver inte finnas vid kajen i Göteborg men kan ändå dra samma fördelar. Hela Sverige kommer närmare.

Miljösatsningar i framkanten
Dessutom innebär tågpendlarna en minskad miljöpåverkan. 50 000 ton koldioxid sparades under 2012 genom att gods transporterades till och från Göteborgs Hamn på tåg istället för på lastbil.
Göteborgs Hamn ligger i framkant med sina miljösatsningar. Genom att nyttja el-anslutning blev man först i världen att möjliggöra för fartyg att stänga av motorerna och samtidigt fortsätta driva alla funktioner ombord. Det innebar kraftigt minskade koldioxidutsläpp och en tystnare hamnmiljö.
Tillsammans med andra aktörer pågår nu ett utvecklingsarbete kring alternativa bränslen. Kårestedt berättar att det 2015 kommer att vara möjligt för sjöfarten att bunkra med flytande naturgas i hamnen. Dessutom stödjer Göteborgs Hamn de redare som kör på renare bränslen genom att erbjuda dessa en lägre hamnavgift.
– Sjöfarten är det mest miljökloka sättet att transportera gods långa distanser. Samtidigt utgör sjöfarten en stor del av de totala utsläppen. Som största hamn i Norden har vi ett stort ansvar för att verka för en hållbar utveckling, säger Kårestedt.


Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn

www.goteborgshamn.se


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.
I KORTHET
887 000
Så många containrar hanterade Göteborgs hamn, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
72%
Så stor andel av utrikesgodset i Sverige sker via sjöfarten.
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.