Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Lars Johanson, vd och Michael Zell, ordförande.

Står stadigt oavsett konjunkturläge

Svenska Skeppshypotek har både musklerna och kompetensen att bidra till en starkare och miljövänligare rederinäring, och nye ordföranden, Michael Zell, tror på framtiden.
Jag är övertygad om att vi står inför en konjunkturuppgång med ökat transportbehov.


Rederinäringen börjar efter några tuffa år ana ett visst ljus i tunneln. Nyligen presenterade regeringen ett bredare sjöfartsstöd i sin handlingsplan för svensk sjöfart. Från att enbart ha omfattat lastfartyg och fartyg i persontrafik i internationell trafik kommer nu fler aktörer att kunna ta del av stödet. Michael Zell, som närmast kommer från en tjänst som chef för Handelsbanken i Kina, ser positivt på initiativet och tror att det blir ett tillskott för näringen och i förlängningen även en bromskloss för utflaggningen till andra länder. Men framför allt tror han på en konjunkturuppgång inom en snar framtid. Tillsammans med ökade miljökrav och en stark vilja från olika håll att få ner energiförbrukningen kommer investeringarna inom rederinäringen att öka.
För att vara med i matchen kommer rederierna att tvingas till dessa miljöinvesteringar. Men eftersom satsningarna kanske inte omedelbart höjer värdet på fartyget så krävs det också en finansiär som förstår att de ändå är nödvändiga. Därför spelar vi en viktig roll i utvecklingen av rederinäringen, menar Michael Zell.
Svenska Skeppshypoteks uppdrag är att finansiera investeringar i fartyg som görs av rederier med betydande svenska intressen. Den maximala lånetiden är 15 år och lånen ska vara slutbetalda då fartyg uppnår en ålder av 20 år. Svenska Skeppshypoteks utlåning uppgår idag till fem miljarder kronor, men kapacitet finns att näst intill fyrdubbla den summan.
Vi har specialkunskaper om branschen och förstår våra kunders affärer och behov. För rederier som investerar långsiktigt betyder det mycket att ha en partner som med hundra procents säkerhet är med hela vägen, säger vd:n Lars Johanson.
Svenska Skeppshypotek tror mycket på samarbeten av olika slag inom branschen och ut mot andra verksamheter. Inte minst när det gäller miljöfrågor. Ett exempel är Zero Vision Tool där man tillsammans med SSPA och Sveriges Redarförening jobbar för en säker och energieffektiv sjöfart.
Vår ambition är att vara tydligare och spela en mer aktiv roll inom branschen och näringslivspolitiken, påpekar Lars Johanson.


Fakta

• Svenska Skeppshypotek grundades 1929 som Sveriges enda sjöfartsbank.

• Uppgiften att underlätta finansieringen för svenska rederier och medverka till rederinäringens förnyelse.

• Bolaget har sitt säte i Göteborg med åtta anställda.


www.skeppshypotek.se


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård
I KORTHET
72%
Så stor andel av utrikesgodset i Sverige sker via sjöfarten.
I KORTHET
887 000
Så många containrar hanterade Göteborgs hamn, Sveriges största hamn, år 2011.
I KORTHET
227 000
Är antalet nya bilar som passerade hamnen i Göteborg, Sveriges största hamn, år 2011.