Hem Ledare Reportage Miljö Häftiga fartyg Vattenvägar Utflaggning Utbildning Branchen Gästartiklar Arkiv
 

Största transportföretaget i norra Östersjön. 10 av Tallink Silja Lines 18 fartyg går i trafik från Stockholmsområdet.

Kraftig modernisering av Tallink Silja Lines fartygsflotta

Under loppet av åtta år har Tallink Silja Line sjösatt sju nya fartyg. Med de stora fartygsinvesteringarna har företaget nu den modernaste flottan i norra Östersjön.

Tallink Silja Line, som uppstod när Tallink köpte Silja Line 2006, har konsekvent moderniserat sin flotta. Mellan åren 2002 och 2009 har företaget beställt och sjösatt sju nya fartyg som ersatt äldre tonnage. Sex av dem är byggda i Finland. Investeringarna uppgår till 1,3 miljarder Euro och gjordes för att kunna vara långsiktigt konkurrenskraftiga och för att möta miljömålet om hållbar utveckling.
De nya fartygen går tystare, använder katalytisk rening som ger avsevärt mindre utsläpp av kväveoxider, har moderna motorer, lägre bränsleförbrukning och en skrovform som är utformad för att minimera vågsvall och inverkan på den marina miljön. Samtligt avfallsvatten pumpas i land i slutna system för vidare transport till reningsverk.
– Fartygens skrov tvättas regelbundet och manuellt av dykare för att minimera påväxt. Ett annat sätt som minskar bränsleförbrukningen är användningen av vintertidtabeller på vissa linjer, som gör att fartygen kan ha lägre hastighet, berättar Janis Pavuls, Tallink Silja Lines kommunikationschef.
Den miljömässiga prestandan i flottan utvärderas regelbundet. Ett av måtten är antal ton bränsle per passagerare. Mellan 2008 och 2011 har värdet sänkts från 0.045 till 0.03.

Resandet ökar
Tallink Silja Line skiljer sig från konkurrenterna genom att ha destinationer inte bara till Finland, utan även Estland och Lettland. Företaget äger fem hotell i Tallinn och Riga samt ett taxiföretag i Tallinn, vilket gör det möjligt att erbjuda heltäckande resepaket.
– Vi har inte heller något renodlat nöjesfartyg, utan alla fartyg bär alltid även frakt, vilket gör att tonnaget utnyttjas maximalt ur miljöperspektiv. De senaste åren har visat ett ständigt ökande antal passagerare. 2011 slog man rekord med 9.1 miljoner passagerare, 2012 steg passagerarantalet till 9.3 miljoner.
– Störst volymökning från Sverige 2012 hade Stockholm – Riga, en sträcka vi började trafikera 2006. Även sträckan Helsingfors – Tallinn hade en markant ökning, säger Janis Pavuls.


www.tallinksilja.se


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Sveriges rederitätaste ö
11 shippingföretag på 1 400 invånare – Så utbredd är rederiverksamheten på Donsö i Göteborgs skärgård
I KORTHET
35 milj.
Så många människor åker med skärgårdsbåtar och Vägverkets färjor varje år.
I KORTHET
72%
Så stor andel av utrikesgodset i Sverige sker via sjöfarten.
I KORTHET
5,28
Så många arbetstillfällen i land skapas av en ombordtjänst.
I KORTHET
887 000
Så många containrar hanterade Göteborgs hamn, Sveriges största hamn, år 2011.